Kapitalisme og etikk

Adam Smiths økonomiske analyser var nøye sammenvevd med et dypt humanistisk etisk verdenssyn, skriver «The Philosopher’s Beard»:

 

«Smith’s commitment to a realistic liberalism led him to endorse commercial society over any previous socio-economic system as a social order in which the most people possible could live decent lives.

Smith saw economics as a branch of moral philosophy, and he saw capitalism as an ethical project whose success required political commitment to justice and freedom, not merely an understanding of economic logistics.»

Les artikkelen her.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »