Kan Tyskland redde EU?

Civitafrokost fredag 25. september

Under det tyske formannskapet i EU dette halvåret har EU-landenes stats- og regjeringssjefer blitt enige om omfattende økonomiske redningspakker som svar på koronakrisen.

Er dette et tegn på at EU er i ferd med å utvikle en mer integrert økonomisk politikk, og hva vil det kunne bety for Norges fremtidige forhold til EU?

 

I panelet var: Martin Sandbu, økonomisk kommentator i Financial Times og forfatter av boken The Economics of Belonging (2020), samt stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt (Ap) og Michael Tetzschner (H), henholdsvis leder og nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Frokostmøtet ble arrangert i samarbeid med Europabevegelsen.

Møtet foregikk uten publikum og ble streamet på civita.no og på vår Facebookside.

Se video fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »