Kan fattigdom bekjempes med 50 milliarder dollar?

Denne uken møtes ni fremstående økonomer på konferansen Copenhagen Consensus for å prioritere løsninger for verdens fattigdomsproblemer.


I dag står verden foran store globale utfordringer, og arrangørene bak Copenhagen Consensus har identifisert ti av disse. De ni økonomenes utfordring er å finne løsninger for disse utfordringene, innenfor en ramme på 50 milliarder dollar.


Fredag 28. mai avsluttes den fem dager lange konferansen og da vil det forhåpentligvis bli presentert en liste med prioriteringer. I dag mangler over en milliard mennesker rent drikkevann, 800 millioner mennesker sulter og milliarder berøres av klimaendringer.


Parallelt med Copenhagen Consensus arrangeres ungdomskonferansen Copenhagen Consensus Youth Forum. I tillegg til disse arrangementene har en rekke frivillige organisasjoner samlet seg på konferansen Global Conscience. De tre konferansene er alle enige om at de 50 millioner dollar som i dag brukes på bistand er for lite, at det er viktig å prioritere innsatsen og at økonomi bare er et av flere parametre på når bistand skal fordeles. Men arrangørene bak Global Conscience mener det er rikelig med penger i verden som heller burde inndras til fordel for verdens fattigdomsproblemer.


 


Avisen Politiken har bred dekning av de parallelle fattigdomskonferansene.


Du kan mer om Copenhagen Consensus her.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »