Kan alle bli norske?

 

Civitafrokost tirsdag 24. september

Hvem definerer hva det vil si å være norsk? Og når er man norsk nok? Er god integrering ensbetydende med at alle skal bli mest mulig norske? Hvor vellykket er norsk integreringspolitikk, og hvem har ansvaret for integreringen?

I panelet var Tina Shagufta Kornmo, kirurg, samfunnsdebattant og politiker (V), Kaveh Rashidi, lege ved Diakonhjemmet Sykehus og forfatter, Marian Hussein, bystyrerepresentant i Oslo og leder for SVs inkluderingsutvalg, og Saida Begum, fraksjonsleder for Høyre i Kultur- og utdanningskomiteen i bystyret i Oslo.

Se video fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »