ØKONOMI: Hvorfor ble krisen så mild i Norge?

"De rødgrønne har hevdet at krisehåndteringen i Norge var spesielt god.
Ser vi nærmere på hvilke virkemidler som ble tatt i bruk, er disse i
stor grad de samme som ble tatt i bruk i andre industriland," skriver
Marius Gustavson på Minerva.as. Men: "Sysselsettingen i Norge er
skjermet fra kriser grunnet størrelsen på offentlig sektor. Fallende
sysselsetting i privat sektor kan bli, og ble, oppveid av økning av
sysselsettingen i offentlig sektor. En slik strategi kan imidlertid
skape problemer når økonomien henter seg inn igjen og
sysselsettingsbehovet i privat sektor tar seg opp."

Les artikkelen hos Minerva. Gustavson har også skrevet flere rapporter og notater om den økonomiske utviklingen og finanskrisen.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »