Hvordan vinner vi kampen for det åpne samfunnet i disse tider?

Civitafrokost torsdag 28. mai

Hva ligger det i ønskene om en fornyet, grønn og sosial liberalisme? Hvordan møter vi nasjonalpopulismens autoritære tankegods, ytre venstres problematiske forhold til demokratiet, økopuritanismens restriksjonstrusler og antiglobalismen? Hvordan påvirkes kampen for det åpne samfunn av koronakrisen?

Vi spurte i denne samtalen Ralf Fücks, en markant liberal stemme i tysk og europeisk samfunnsdebatt, som er aktuell med boken Defending Freedom: How We Can Win the Fight for an Open Society, om hva han tenker.

Fücks er leder av tankesmien Zentrum Liberale Moderne i Berlin og har lang fartstid i partiet Bündnis 90/Die Grünen. Han er tidligere sentralstyremedlem, borgermester av Bremen og leder av Heinrich Böll Stiftung.

Møtet foregikk på engelsk og ble ledet av Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita.

Frokostmøtet foregikk også uten publikum og ble streamet både på denne nettsiden og på Facebook.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »