Hvordan skattelegge internasjonale selskaper?

Civitakveld i samarbeid med KÅKÅnomics i Stavanger fredag 19. oktober 

Hva kan norske myndigheter gjøre for å kreve inn skatter fra globale giganter? Og hva slags skattekonkurranse mellom land er greit, og hva er ikke greit? Hvordan kan det internasjonale samfunnet samarbeide for å møte utfordringene?

Som følge av internasjonale skatteregler har multinasjonale giganter som Google, Facebook, Apple og Starbucks unngått skatt gjennom å flytte overskuddet til lavskatteland. Norge taper årlig milliarder av skattekroner som følge av at globale giganter flytter overskudd fra Norge til andre land, selv om de samme selskapene omsetter for store verdier i Norge. Dette er en stor utfordring for nasjonale bedrifter som konkurrerer med de globale gigantene, samtidig som finansieringsgrunnlaget for velferdsstaten blir undergravd ved at selskapene sniker seg unna skatt.

Arrangør: Civita i samarbeid med KÅKÅnomics

Deltakere var:

Steinar Juel, Civita
Kari Elisabeth Kaski, SV
Heidi Nordby Lunde, H
Svein Gjedrem, sosialøkonom og tidligere sentralbanksjef

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »