Hvordan lykkes med det grønne skiftet?

Se video fra frokostmøtet her:

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 14. september.

Å oppfylle Paris-avtalen krever store utslippsreduksjoner de neste tiårene, med tilsvarende behov for å omstille økonomien og næringslivet. Hvilke utfordringer og muligheter står norsk næringsliv overfor i det grønne skiftet? Hvilken rolle bør politikken og staten ha i å bidra til at det grønne skiftet blir en suksess for Norge og norsk næringsliv? Må næringsnøytralitet og teknologinøytralitet vike, hvis vi skal lykkes i det grønne skiftet, eller risikerer vi at det grønne skiftet blir misbrukt til å gi subsidier med liten effekt på utslippene?

I panelet var: Terje Osmundsen, konserndirektør i Scatec Solar, Per Espen Stoknes, forsker ved Institutt for rettsvitenskap på BI, Thina Saltvedt, senior oljeanalytiker i Nordea Markets, og Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i nettmagasinet Energi og Klima og for Norsk Klimastiftelses publikasjoner.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Miljøpartiet De Grønnes programkomité, som ledes av Ingrid Liland.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »