Hvilken kapitalisme?

Thomas Friedman skriver i New York Times om David Rothkopfs nye bok, Power, Inc.:

«The great struggle in the 21st century will be about which version of capitalism will win, which one will prove the most effective at generating growth and become the most emulated.

Rothkopf’s view, which I share, is that the thing others have most admired and tried to emulate about American capitalism is precisely what we’ve been ignoring: America’s success for over 200 years was largely due to its healthy, balanced public-private partnership — where government provided the institutions, rules, safety nets, education, research and infrastructure to empower the private sector to innovate, invest and take the risks that promote growth and jobs.

Capitalism and political systems — like companies — must constantly evolve to stay vital. People are watching how we evolve and whether our version of democratic capitalism can continue to thrive.»

Les artikkelen her.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »