Hva skjer med markedene og konkurransen i Amerika og i Europa? Og hva betyr det for Norge?

Civitasamtale mandag 2. november

I denne videosamtalen med den franske økonomen Thomas Philippon, professor ved New York University og en av verdens fremste forskere på konkurranse og konkurransepolitikk, ser vi på helsetilstanden til den frie konkurransen i Amerika og Europa, og hvordan den har utviklet seg over tid.

Hvorfor bør vi bry oss om konkurranse? Har Europa overtatt USAs rolle som fanebærer for den frie konkurransen? Hva blir konsekvensene av økt markedskonsentrasjon og digitalisering?

Det sentrale temaet i samtalen var kretset rundt Thomas Philippons bok The Great Reversal. How America Gave up on Free Markets.

Samtalen var på engelsk og ble ledet av Lars Peder Nordbakken.

Møtet forgikk uten publikum og ble streames på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Du finner flere Civitasamtaler på vår YouTube-kanal her!

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »