Hva skal vi med det statlige eierskapet?

 

 

Civita inviterte til frokostmøte torsdag 28. november

Har statens direkte eierskap i selskaper noen fordeler, som ikke ivaretas med private eiere? Hvordan kan vi for eksempel utnytte det statlige eierskapet i klimaomstillingen? Og hvilke ulemper er det med statlig eierskap? Hvor bør staten selge seg ned? Hvilke oppgaver løser private bedrifter best?

I november legger Regjeringen frem en stortingsmelding om statens eierskap. Til å diskutere hadde vi invitert næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Terje Aasland, og prosjektmedarbeider i Civita, Aslak Versto Storsletten.

 

Se video fra frokostmøtet her:

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »