Hva gjør vi med ulikheten?

Civitafrokost fredag 1. mars

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om ulikhet, fordeling og sosial bærekraft. Temaet kan bli viktig i tiden som kommer. Hvilke utviklingstrekk trekker i retning av økt ulikhet, og hva bidrar til å holde ulikheten lav? Hva kan vi gjøre for å forebygge stor ulikhet? Hvordan skal et mål om lav økonomisk ulikhet veies mot andre mål for samfunnsutviklingen? Er det forskjell på venstresidens og høyresidens løsninger?

I panelet var:

Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Stortingets finanskomité, Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV, Roar Hagen, dr. philos og professor ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og Kjell Gunnar Salvanes, professor i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »