Høyt skattet

Skattekonkurranse kan gi lavere skatter og gjøre Europa bedre rustet til å nå de helt nødvendige målene om økonomisk vekst, skriver Dag Ekelberg i en kommentarartikkel i Norges Handelshøyskoles magasin Silhuetten 03/05


Her finner du linken til Silhuettens temanummer om skattepolitikk, med kommentarartikler av Reiulf Steen i ATTAC og Dag Ekelberg i CIVITA. Bladet har også en god artikkel om hvorfor formuesskatten bør avskaffes av Knut Boye ved NHH.


Hele bladet kan lastes ned i PDF-format


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »