Hong Kong on the Steppe

Why should we be concerned about the arguably marginal subject of Mongolian politics? Perhaps because Mongolia is one of the latest examples that free trade works, even when unilaterally pursued by a tiny, poor and landlocked country. Les Jan Arild Snoens siste artikkel om globalisering


http://www.techcentralstation.com/070804B.html
 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »