Får vi en klimaavtale i Paris?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania mandag 2. mars.

I følge FNs Klimapanel står verden overfor store klimautfordringer. Likevel har verden ikke lyktes med å få til en forpliktende klimaavtale.

Hva må til for at klimatoppmøtet i Paris skal bli en suksess? Hvilken rolle vil EU spille i forhandlingene om ny internasjonal klimaavtale? Blir EU redningen, eller er det USA og Kina som sitter med nøkkelen til global enighet? Og hvordan kan Norge spille en konstruktiv rolle?

Se video fra frokostmøtet med Connie Hedegaard, tidligere miljø- og klimaminister for Det Konservative Folkeparti i Danmark og EU-kommissær for klimaspørsmål, klima- og miljøminister Tine Sundtoft, og direktør i CICERO Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen.

 

Se innledningene her:

Se debatten her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »