Trenger vi en ny landbrukspolitikk?

Er landbrukspolitikken styrt etter kommunistiske prinsipper med planøkonomi, rigide reguleringer og kvoteordninger? Er omfattende reguleringer nødvendig, eller bidrar disse til å hindre nødvendig omstilling? Hvilke konsekvenser vil en endring i politikken få for landbruket, for distriktene og for forbrukerne?

Se video fra frokostmøtet tirsdag 27. mai med landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, leder i næringskomiteen på Stortinget Geir Pollestad (Sp) og Dr. Polit og landbruksforsker Ivar Gaasland vil debattere norsk landbrukspolitikk.

Se innledningene her:

Se debatten her:

 

Hør podcast fra møtet her (finnes også på iTunes):

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »