Frivillig deltid?

Til tross for at stadig flere kvinner er i jobb og stadig flere jenter velger lange utdanninger, er unge jenter i dag fortsatt tradisjonelle i sine valg av utdanning og yrke. Jentene velger yrker der deltidsarbeid tilbys og er sosialt akseptert. Så langt er likestillingen kommet den 8. mars 2012.

For store yrkesgrupper, som førskolelærere og sykepleiere og annet pleiepersonale i offentlig sektor, viser statistikken at disse sektorene nesten utelukkende består av kvinnelige ansatte. Selv om 47 prosent av alle sysselsatte er kvinner, arbeider 41 prosent av dem deltid, mens bare 14 prosent av mennene arbeider deltid. På direkte spørsmål er mellom 80 og 90 prosent av alle kvinnelige arbeidstakere (uavhengig av sektor), enten de arbeider heltid, eller kort (under 20 timer) eller lang deltid (20—34 timer), fornøyd med sin arbeidstid. Kvinner jobber altså deltid frivillig og tar helst utdannelse og jobb i yrker som gir mulighet for deltidsjobbing. Eller?

Les blogginnlegget til Mathilde Fasting på Minerva

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »