Fornuftig bistand

EDVARD ROBBINS og Sven Erik Svendsen kritiserer i sin artikkel i Dagbladet 19. april d.å, den norske støtten som skal hjelpe til med å klarlegge eiendomsforhold og formalisere eiendomsrettigheter i Tanzania. Les Dag Ekelbergs kommentar i Dagbladet 23. april.


Dag Ekelbergs svar i Dagbladet 23. april: Fornuftig bistand


Innlegget til Edvard Robbins kan også leses på Dagbladet hjemmeside


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »