FNs år for mikrokreditt

FN fyller 60 år i dag! Jubilanten har satt seg store og viktige mål for bekjempelse av verdens fattigdom. 2005 er FNs år for mikrokreditt.
CIVITA utgir en bok om mikrokreditt 1. des.


1. desember utgir CIVITA boken «Fra almisser til verdighet», skrevet av Guri Charlotte Wiggen.


Hvordan når vi målene om redusert fattigdom i verden? Kan markedet og kredittvesenet være et effektivt virkemiddel? Boken tar opp disse spørsmålene og viser hvilket effektivt virkemiddel mikrokreditt – små lån – kan være for å nå FNs mål om halvert fattigdom innen 2015. Boken gir en innføring i en måte å bekjempe fattigdom på som er et verdifullt supplement, og til dels en erstatning, for mye av den tradisjonelle utviklingshjelpen. Tradisjonell bistand er ikke tilstrekkelig for å hjelpe millioner av fattige ut av fattigdom. Det kreves nytenkning. Mikrokreditt er et meget effektivt utslag av nytenkning om bistand.


Les mer om FNs år for mikrokreditt her og les mer om verdens mest kjente mikrokredittbank, Grameen.


Informasjon om CIVITAs lansering av Guri Wiggens bok vil bli gitt i vårt nyhetsbrev og på hjemmesiden.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »