Flat skatt i Finland?

I en ny rapport fra den finske tenketanken EVA argumenteres det for innføring av flat skatt. Både næringslivet og privatpersoner vil være tjent med en flat skatt på 29 prosent ifølge rapporten.


Målene for en omlegging til flat skatt er kjente: forenkling, rettferdighet og grunnlag for økt vekst. Dette er også målene i den finske modellen for flat skatt. I EVA-rapporten foreslås det også et bunnfradrag på 7000 Euro som erstatter alle andre fradrag.


Rapporten fra EVA kan lastes ned her


Mer om flat skatt på Civitas hjemmeside

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »