Episode 2: En ny liberal samfunnskontrakt for fremtiden?

Fremtidens utfordringer inviterer til nytenkning om hva slags samfunn vi vil ha og hvordan vi kan lykkes med å utvikle en ny liberal samfunnskontrakt for fremtiden. Det betyr å gi konkrete svar på viktige spørsmål om blant annet globalisering, digitalisering, fremtidens arbeidsliv, boligmarked og en ny generasjons økonomiske og sosiale fremtidsutsikter.

Dette er temaet for denne andre av i alt tre samtaler mellom Lars Peder Nordbakken og skribent for The Economist, Guy Kiddey.

Den tredje og siste episoden vil handle om hva en ny samfunnskontrakt vil si i møte med klimautfordringen og den grønne omstillingen på veien til fornybarsamfunnet. Alle samtalene foregår på engelsk.

Podcasten er tilgjengelig i iTunesSpotify, og mange andre podcast-apper.

Abonnér gjerne på podcasten, og gi oss en vurdering!

Spill av episoden direkte her via Spotify: 

 

 

En ny liberal samfunnskontrakt for fremtiden?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »