Economic Freedom of the World – ny rapport

Den canadiske tankesmien Fraser Institute har utgitt sin siste rapport om økonomisk frihet i verden. Rapporten tar opp betydningen av økonomisk frihet for folks liv og velferd over hele verden.


Den omfattende rapporten er i sin helhet publisert online på tankesmiens hjemmeside:


http://www.fraserinstitute.ca/shared/readmore.asp?sNav=pb&id=681

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »