Amartya Sen om gjeldskrisen

Amartya Sen, filosof og Nobelprisvinner i økonomi, skriver i The Guardian om den europeiske gjeldskrisen og tiltakene som nå forsøkes for å løse den:

«Since much of Europe is now engaged in achieving quick reduction of public deficits through drastic reduction of public expenditure, it is crucial to scrutinise realistically what the likely impact of the chosen policies may be, both on people and the generating of public revenue through economic growth. The high morals of «sacrifice» do, of course, have an intoxicating effect. This is the philosophy of the «right» corset: «If madam is at all comfortable in it, then madam certainly needs a smaller size.» However, if the demands of financial appropriateness are linked too mechanically to immediate cuts, the result could be the killing of the goose that lays the golden egg of economic growth.»

Sen er en av tenkerne som presenteres i Civita-antologien Liberalisme.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »