20 år med åpnere samfunn

Valgfrihet kommer åpenbart til å bli et sentralt tema i valgkampen. I synet på regulering og enkeltmenneskets rett til å velge tjenester, vil vi se klare forskjeller i politikken til de to regjeringsalternativene.


En debatt om brukervalg og konkurranseutsetting vil være med på å få fram prinsipielle forskjeller mellom de to blokkene. For velgerne og den politiske debatt er slike meningsbrytninger av det gode. 20 år er gått siden lukkeloven etter betydelig politisk strid ble opphevet. De færreste kan tenke seg å gå tilbake til et samfunn hvor butikkene måtte stenge klokka 17 på hverdager og klokka 13 på lørdager. Men datidens strid om åpningstider går også rett inn i dagens politiske holmgang. Spørsmålet er om de reformer som i dag foreslås innen skolen og på helsesektoren, kommer til å bli like aksepterte om 20 år som dagens fravær av den rigide lukkeloven? Flere aviser tar opp saken, blant annet DN på lederplass.


Les artikkelen på dn.no her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »