Økonomi

MILJØ: Behov for nyanser

Publisert: 2. april 2007

Ifølge Al Gore er ingenting viktigere enn å takle klimautfordringene. Gore overdriver og tar feil. Dessuten finnes det mange viktigere utfordringer dersom menneskeliv har betydning, hevder Bjørn Lomborg.

Bjørn Lomborg er kjent for å stille spørsmål ved «vedtatte sannheter» om jordens tilstand. Nylig var både han og Al Gore invitert av den amerikanske kongressen for å snakke om klimaforandringene. Lomborg bestrider ikke at global oppvarming finner sted eller at den til dels er menneskeskapt. Derimot mener han at vi må se klodens utfordringer i perspektiv.

Vi må identifisere reelle problemer og se hva vi faktisk kan gjøre for å løse dem. Vi bør konsentrere ressursene om de problemene som faktisk har betydning for flest mennesker, mener Lomborg i sitt paper som han presenterte for kongressen 21. mars i år. Lomborg fremhever AIDS, malaria og fattigdom som langt større og viktigere utfordringer.

I sin kritikk av Gores fremstilling av klimaproblemene, referer Lomborg til FNs anerkjente klimapanel (IPCC).

Les Lomborgs Perspective on Climate Change