Innvandring

Språk avgjør sosial jumping

EØS-innvandrere bør få rett til gratis norskopplæring, slik andre innvandrere har. Jeg har akkurat gitt ut en rapport for Civita om arbeidsinnvandreres sosiale jumping. Den viser et positivt bilde, skriver Mathilde Fasting i Minerva.

Publisert: 24. juli 2012

EØS-innvandrere bør få rett til gratis norskopplæring, slik andre innvandrere har.

Jeg har akkurat gitt ut en rapport for Civita om arbeidsinnvandreres sosiale jumping. Den viser et positivt bilde.

Arbeidsinnvandrere som har kommet til Norge og bosatt seg siden 2004, har opplevd en svært god lønnsutvikling. Mange går fra ulike midlertidige jobber til fast arbeid, tar med familie, får etter hvert bedre boliger og lærer seg norsk. De øker sin livskvalitet, skriver Mathilde Fasting i Minerva.

Les hele artikkelen på minervanett.no her!

Last ned og les mer om Fastings Civita-rapport om sosial jumping her.

Les også mer om debatten på Civitas nettsider her.