Økonomi

Norsk bistand – moden for endring?

De siste tiårene har verden endret seg drastisk, men norsk bistand er i store trekk den samme. Den er fragmentert og volumorientert, og den forfølger mange, ofte motstridende, mål samtidig. Blir det god bistand av det? Se video og hør podcast fra frokostmøtet her!

Publisert: 13. april 2015

De siste tiårene har verden endret seg drastisk, men norsk bistand er i store trekk den samme. Den er fragmentert og volumorientert, og den forfølger mange, ofte motstridende, mål samtidig. Blir det god bistand av det? Har vi fått en mer samstemt politikk for utvikling? Eller trenger vi en åpen og kritisk debatt om hva vi vil med norsk bistand og hvordan vi skal nå dit?

Panelet_130415_web2

Se video fra frokostmøtet 13/4 med leder av OECDs utviklingskomité og tidligere utviklingsminister, Erik Solheim, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland, professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, Rune Jansen Hagen og adm. direktør i Norfund, Kjell Roland.

Se innleggene her:

Se debatten her: