Økonomi

Energiloven 20 år: Trengs det mer marked eller styring i kraftsektoren?

I 1991 fikk vi en ny energilov. Har reformene i kraftmarkedet virket etter hensikten? Har vi et fritt marked, og har forbrukerne tjent på liberaliseringen? Hva er utfordringene i dagens kraftmarked? Trengs det mer marked eller mer styring i kraftsektoren? Civita inviterer til frokostmøte 9.2. I panelet sitter Ola Borten Moe, Dag Harald Claes, Lars Thue og Oluf Ulseth.

Publisert: 30. januar 2012

Civita inviterer til frokostmøte på Cafe Christiania torsdag 9. februar kl.8.00-9.30

I 1991 fikk vi en ny energilov. Har reformene i kraftmarkedet virket etter hensikten? Har vi et fritt marked, og har forbrukerne tjent på liberaliseringen? Hva er utfordringene i dagens kraftmarked? Trengs det mer marked eller mer styring i kraftsektoren?

I panelet:

Olje- og energiminister Ola Borten Moe, professor i statsvitenskap ved UiO og forfatter av boken Forretning eller fordeling? Dag Harald Claes, professor ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BI, Lars Thue og administrerende direktør i Energi Norge Oluf Ulseth.

Påmelding her.