Styrer vi mot en global utdanningskrise – eller kan den unngås?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania
fredag 25. november

 

Hvis ikke vi gjør mer, vil over 800 millioner barn mangle utdanning i 2030. Det kan lede til en eksplosiv situasjon med større ulikhet, konflikter og migrasjon.

Hva skal til for å få verdens land til å satse mer på utdanning? Og hvilken rolle kan Norge spille?

FNs spesialutsending for utdanning, leder av den internasjonale utdanningskommisjonen og tidligere statsminister i Storbritannia, Gordon Brown, og statsminister Erna Solberg innledet på frokostmøtet:

 brown-og-solberg_2

Hør podcast fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »