Selv om grensene mellom juss og politikk ikke alltid er klare, er det klart at slike grenser finnes. En avgjørende forskjell mellom demokratier og land vi ikke liker å sammenligne oss med, er at grensene respekteres.

En slik grense er at det er Stortinget som gir lover, men ikke Stortingets oppgave å tolke lovene. Det innebærer at etter at en lov er gitt, bør stortingsrepresentanter være varsomme med å uttrykke sterke forventinger om hvordan loven skal tolkes. En slik varsomhet har vi sett lite til i denne saken.