Jens Stoltenberg om NATOs fremtid

Civitafrokost fredag 4. september

Den globale sikkerhetssituasjonen har de siste årene utviklet seg i negativ retning. Et mer selvhevdende Russland har annektert Krim-halvøya, mens forholdet mellom Kina og Vesten er dårligere enn på lenge. Samtidig har trusler mot den digitale infrastrukturen og cybersikkerhet kommet høyere på agendaen. Hvilke sikkerhetstrusler er de mest alvorlige for NATO? Og hvordan skal NATO sikre medlemsstatenes kollektive sikkerhet i det 21. århundre?

Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, svarte på disse og andre spørsmål i samtale med Eirik Løkke fra Civita.

Frokostmøtet foregikk uten publikum og ble streamet til et rekordstort antall følgere.

Det var mulig å stille spørsmål via Twitter med hashtag #civitafrokost og i streamen på Facebook.

Se video fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »