Hvor går grensen for bruk av våpen med kunstig intelligens?

Civita og Norges Fredslag inviterte til debatt onsdag 7. oktober

Hvordan ser autonome våpensystem ut fra investorsynspunkt? Hva gjør autonomi med tradisjonelle humanitærrettslige prinsipper? Hvordan går FN-prosessen og hvilke diplomatiske spor kan Norge følge?

I panelet var: Johan H. Andresen, leder for Oljefondets etikkråd, Cecilie Hellestveit, jurist og medlem av Oljefondets etikkråd samt forfatter av boken Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger (2020), og Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere utenriks- og forsvarsminister.

Kveldsmøtet foregikk uten publikum og ble streamet på denne nettsiden og på Facebook.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »