Hvilke konsekvenser har høy innvandring for de nordiske landene?

 

Civita inviterte til frokostmøte fredag 3. februar kl. 8.00-9.30

1. februar la Brochmann 2-utvalget frem sin utredning om innvandringens konsekvenser.

I den anledning inviterte Civita til et frokostmøte med nordiske perspektiver på innvandringen.

Hvor godt rustet er Norden til å ta imot og integrere innvandrere? Hvilke endringer må til for å lykkes? Og hva kan Sverige, Norge og Danmark lære av hverandre?

I panelet var: Grete Brochmann, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og leder av Brochmann-utvalget, Tino Sanandaji, nationaløkonom ved Institute for Economic and Business History Research, profilert samfunnsdebattant og forfatter og Niels Kærgård, professor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet og tidligere formann for Det Økonomiske Råd i Danmark.

Se video fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

 

Se debatten her:

Hør podcast fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »