Hvem skal styre landet?

Hvordan blir det nye Stortinget? Hvordan er aldersfordelingen blant representantene? Hvordan er  kjønnsbalansen? Hvor mange representanter  kommer  fra privat sektor, og hvor mange kommer fra offentlig sektor? Hvor utdannet er stortingsrepresentantene? I dette Civita-notatet ser vi på bakgrunnen til kandidatene som mest sannsynlig vil bli valgt inn på Stortinget fra oktober 2013, basert på Poll of polls sin 4.juli-beregning.

Last ned og les notatet her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »