Europa i krise?

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 26. november.

Er europisk integrasjon og internasjonalisme et liberalt eliteprosjekt som står fjernt fra folkeviljen?  Glemmer det liberale, overnasjonale og europeiske prosjektet at folk også trenger tilhørighet i  kultur og nære fellesskap? Eller trenger vi snarere å utvikle et sterkere overnasjonalt demokrati i et stadig mer pluralistisk Europa?

Se video fra frokostmøtet med arbeidende styreleder ved Brusselkontoret, Paal Frisvold, statssekretær i UD for EØS-saker og forholdet til EU, Ingvild Stub, og forfatter og forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt Asle Toje.

Se innledningene her:

Se debatten her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »