Demokrati og rettigheter

Feminism och liberalism

Publisert: 7. februar 2005

Lördag den 5 februari träffades Höyres kvinnonätverk för en konferens i Oslo. Med anledning av Civitas bok Frihet – Samtalen fortsetter, var undertecknad för Civitas räkning närvarande och höll ett inlägg om hur feminism förutsätter liberalism.

I Skandinavisk debatt har vänstern haft initiativet i kvinnodebatten de senaste decennierna. Så har det inte alltid varit. Idéhistoriskt växte feminismen fram i samklang med liberalismen och formulerades ursprungligen som en liberal kritik av samhället.

 

Innan kvinnorna under 60- och 70-talen blev den offentliga sektorns livegna var väljarbeteendet annorlunda och kvinnliga väljare röstade i större utsträckning borgerligt och konservativt.

 

Vänsterns tendens att beskriva kvinnofrågan som ett vänsterprojekt är djupt missvisande. Ett socialistiskt samhälle kan aldrig befria människan och än mindre ge upprättelse åt individen. När idéerna blir viktigare än människan offras ständigt individen för kollektivet.

 

Det ligger en stor utmaning i ambitionen att erövra feminism som begrepp. Att formulera en liberal definition är en nödvändig utgångspunkt och handlar egentligen om att söka idéarvets liberala ursprung.

 

Maria Ludvigsson