Demokrati og rettigheter

Er ytringsfriheten i krise?

Publisert: 14. november 2016

 Civita inviterte til debattmøte og #Civitakveld på Litteraturhuset mandag 14. november

I sin nye bok Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihetens krise i historisk lys hevder historikeren Kjetil Jakobsen at ytringsfrihetsfundamentalisme kan være farlig, og at den som på en opplyst og ærlig måte vil begrunne og forsvare ytringsfriheten, også bør reflektere over hvor frihetens grenser går. Ytringsfrihet er nerven i det liberale demokratiet, men likevel ikke en absolutt frihet, mener Jakobsen. Vi spør: Er ytringsansvar og ytringsfrihet to sider av samme sak? Og hvordan begrunner vi egentlig ytringsfriheten?

I panelet var: Professor i historie Kjetil Jakobsen, politisk redaktør i Morgenbladet Lena Lindgren, professor i filosofi og prosjektmedarbeider i Civita, Lars Fr. Svendsen og journalist og forfatter Jon Hustad.

Se video fra møtet her:

: