Demokrati og rettigheter

Datalagringsdirektivet

Det europeiske datasikkerhetstilsynet konkluderte i evalueringen av datalagringsdirektivet at det ikke oppfyller formålet eller krav til personvern og datasikkerhet. Den norske implementeringen bør derfor strekke seg så langt det er mulig for å sikre at verdier som personvern, ytringsfrihet og rettssikkerhet bevares, skriver Anne Siri Koksrud i dette notatet, som tar for seg historien, hvor direktivet står i dag, samt implementeringen.

Publisert: 14. oktober 2011

Dette notatet gir en kort innføring i innholdet i selve datalagringsdirektivet, direktivets historie og kommer med forslag til hva de norske myndigheter bør ta hensyn til i det videre arbeidet med forskrifter og praktisk implementering av DLD.

«I Norge bør man ta inn over seg kritikken og problemene ved datalagringsdirektivet når man innfører den nasjonale lovgivningen. Det norske lovvedtaket lider stort sett av de samme mangler som det originale direktivet.

Det europeiske datasikkerhetstilsynet konkluderte i sin uttalelse til evalueringen at direktivet ikke oppfyller formålet, og at det ikke oppfyller nødvendige krav til personvern og datasikkerhet. Den norske implementeringen av direktivet bør derfor strekke seg så langt det er mulig for å sikre at sentrale verdier som personvern, ytringsfrihet og rettssikkerhet bevares,» heter det i notatet.

Last ned notatet her.