Bør Norge bli medlem av FNs sikkerhetsråd?

Civitafrokost onsdag 6. mars

Er det viktig at Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd? Kan vi oppnå noe for verden og Norge, og hva er i så fall det? Gir en plass i Sikkerhetsrådet Norge en mulighet til å ta internasjonalt medansvar? Vil sikkerhetsrådskampanjen påvirke øvrige politiske områder? Eller er hele kampanjen bortkastede penger?

I panelet var: Statssekretær Jens Frølich Holte (H), Efraim Gomez, leder for FN-avdelingen i svensk UD og sentral i arbeidet med Sikkerhetsrådet, og Ian Martin, tidligere FN-utsending og leder for Security Council Report.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »