Demokrati og rettigheter

Anmeldelse av Civita henlagt

I et brev fra Oslo Politikammer datert 23. juni 2014, opplyser Oslo Politidistrikt at Morten Traaviks anmeldelse av Civita er henlagt. Oslo Politidistrikt begrunner henleggelsen med at allmenne hensyn ikke krever påtale.

Publisert: 26. juni 2014

I et brev fra Oslo Politikammer datert 23. juni 2014, opplyser Oslo Politidistrikt at Morten Traaviks anmeldelse av Civita er henlagt.

Morten Traavik anmeldte 2. juni Civita for æreskrenkelse. Han begrunnet da anmeldelsen overfor NRK med at «Civita over nesten to år veldig energisk har framsatt en rekke ufunderte beskyldninger mot min person og, i forlengelsen av det, alle de som er involvert i mine prosjekter. Disse beskyldningene er så grove og innenfor straffeparagrafen som omhandler ærekrenkelser«.

Oslo Politidistrikt begrunner henleggelsen med at allmenne hensyn ikke krever påtale.

– Henleggelsen var som forventet og vi anser nå denne saken som avsluttet, uttaler leder i Civita, Kristin Clemet.

Les mer om Civita, Nord-Korea og Morten Traaviks kunstprosjekter her.