Demokrati

Aktuelt, NRK2: Nominasjoner og kvinner i politikken

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, deltok i NRK2s Aktuelt 24.11., om nominasjoner og kvinner i politikken. Se innslaget og les Løkkes Civita-notat om nominasjonen og deltakelsen i norske partier.

Publisert: 25. november 2014

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, deltok i NRK2s Aktuelt 24.11., om nominasjoner og kvinner i politikken.

Se innslaget her:

http://tv.nrk.no/serie/aktuelt-tv/NNFA50112414/24-11-2014

Les også Løkkes Civita-notat:

Civita-notat nr.12 2014: Et blikk på valgordningen, nominasjonen og deltakelsen i norske partier

Det norske samfunnet preges av høy tillit, relativt høy valgdeltakelse og gode muligheter for å påvirke politiske prosesser. Likevel er det noen tegn som er foruroligende, og som potensielt kan svekke den demokratiske legitimiteten.

Ett av dem er at antallet partimedlemmer har sunket de siste 30 årene, samtidig som partiene har opprettholdt sin sterke innflytelse over nominasjonene og dermed valget av personer til folkevalgte forsamlinger. Det er også bekymringsfullt at velgerne ved stortingsvalg ikke har noen reell innflytelse på hvilke personer som skal velges, og at ledelsen i partiene velges av en svært eksklusiv partielite.

I Norge bestemmer partimedlemmene svært mye, allerede før folket får uttrykke sin mening i valg. Det gjør den norske nedgangen i medlemskap ekstra betenkelig.

Dette notatet diskuterer tre forhold ved den demokratiske deltakelsen:

1) Partinominasjonene forut for valg.

2) Velgernes innflytelse ved valg.

3) Partimedlemmenes valg av partiledelse.

Last ned og les notatet her: Civita-notat_12_2014