Liberale tenkere

Mer innen Liberale tenkere

Mathilde Fasting

Fukuyama og det postliberale

Den røde tråden som går gjennom Francis Fukuyamas tanker om politisk orden, er mer konservativ enn liberal.
Liberale tenkereLiberalismeKonservatismeIdeer
Mont Pelerin Society
Lars Peder Nordbakken

Ivar Hippes villedende forestillinger om Mont Pelerin Society

I sitt innlegg i Dagsavisen 16. september fremsetter journalist og forfatter Ivar Hippe en serie udokumenterte påstander og eventyrlige karakteristikker av det internasjonale nettverket av liberale tenkere som siden starten i 1947 har gått under navnet Mont Pelerin Society (MPS). 
IdeerLiberalismeLiberale tenkere
Mathilde Fasting

Liberale bekymringer

Francis Fukuyamas håp for liberale demokratier henger i en tynnere tråd enn for 30 år siden, men det er håp i hengende snøre.
DemokratiLiberale tenkereDemokrati og rettigheter
Steinar Juel

Egil Bakke (1927-2022)

Egil Bakkes modige og klare røst vil bli savnet.
LiberalismeLiberale tenkereKonkurranse
samtale
Lars Peder Nordbakken

Et liberalt eksperiment som skulle vise seg å bli permanent

Da økonomen og filosofen Friedrich Hayek inviterte et trettitall liberale intellektuelle til et to ukers langt seminar i Sveits i påsken 1947, forstod han det selv som et eksperiment med en høyst uviss skjebne.
IdeerLiberale tenkere
Lars Kolbeinstveit

Hegel 250 år

Hegels filosofi peker på motsetninger og at vi må ta hensyn til disse, hvis vi skal få økt innsikt. Sannheten er helheten, som Hegel sa, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerKonservatismeLiberalismeLiberale tenkerePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Sosialismens grunnleggende økonomiske problem feirer 100 år

I 1920 publiserte økonomen Ludwig von Mises en artikkel som sådde tvil om sosialistenes populære løfter om en høyere levestandard for det brede lag av folket.
Liberale tenkerePolitisk filosofiSosialisme og sosialdemokratiØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Hayeks Veien til trelldom – 75 år etter

For den som for første gang vil gi seg i kast med Hayeks tenkning er fortsatt The Road to Serfdom et godt sted å starte.
IdeerLiberalismeLiberale tenkerePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Globalisering i fraværet av en tillitsvekkende atmosfære

Det kan være en idé å se til Walter Eucken i en tid preget av illusjonsrik og prinsippløs omgang med internasjonal økonomisk politikk. Kjernen i Euckens tenkning er en bevaring av de institusjonelle spillereglenes liberale kvaliteter. Lars Peder Nordbakken i Minerva.
Liberale tenkerePolitisk filosofiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Veiene til ufrihet er få – veiene til frihet er mange

Mye kan tyde på at Friedrich Hayeks aldrende pessimisme førte ham inn på et smalt blindspor. Lars Peder Nordbakken i Morgenbladet.
IdeerLiberalismeLiberale tenkere
fyrverkeri frihet gnist
Lars Peder Nordbakken

Vår tids slag om liberalismen og det åpne samfunnet

"Liberalismen er uløselig forbundet med de mest fremtredende egenskaper ved Karl Poppers begrep om et åpent samfunn, som hele tiden er åpent for fornyelse, forbedring og utvikling," skriver Lars Peder Nordbakken.
IdeerLiberalismeLiberale tenkerePolitisk filosofi

Amartya Sen: De fattiges filosof

"An Uncertain Glory er en inngående dokumentasjon av den bunnløse fattigdommen som holder flere hundre millioner indere i sitt jerngrep, og en skarp kritikk av det politiske systemets manglende evne til å gjøre noe med den," skriver Torkel Brekke om Amartya Sen og Jean Drèzes nye bok "An Uncertain Glory: India and its Contradictions."
LiberalismeIdeerBistand og utviklingLiberale tenkerePolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

FILOSOFI: Forestillingen om rettferdighet

IdeerLiberalismeLiberale tenkerePolitisk filosofiUlikhet