Tom Holland om kristendommens betydning for Vestens idéhistorie

Møtet er kun digitalt

Se sendingen her:

Civitakveld onsdag 20. oktober
kl. 19.00-20.00

Den britiske historikeren Tom Holland har skrevet boken Dominion: The making of the Western Mind, om kristendommens avgjørende betydning for Vestens idéhistorie.

I vår sekulære verden er vi langt mer påvirket av kristen tekning og ideer enn hva mange tror. Selv det å være sekulær er direkte knyttet til kristendommen.

Tom Holland, som også har sin egen podcast The Rest is History, diskuterer kristendommens innvirkning på oss, over 2000 år etter Jesu fødsel, i samtale med Mathilde Fasting.

Møtet vil foregå uten publikum og sendes på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Melder du deg på under vil vi sende deg en reminder dagen før med linker til streamen.

Velkommen!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »