Kvelds- og debattmøter

Politisk debatt mellom Henrik Asheim og Kari Elisabeth Kaski: Hvem har den beste politikken for fremtiden?

6. mai 2021 kl.20:00, Møtet streames uten publikum

Denne våren utarbeides de politiske programmene, hvor partier vedtar sin politikk for neste stortingsperiode. Hvordan skal Norge skape ny optimisme etter koronapandemien? Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser? Hvordan kan velferdsstaten best sikres? Og hva mener Høyre og SV om behovet for å bekjempe sosiale forskjeller?

Les mer »

Tidligere arrangementer