Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Er det «velferdsprofitørene» som må løse den ukrainske flyktningkrisen?

Krigen i Ukraina har medført millioner av mennesker på flukt. Hvor mange kan Norge ta imot? Og hvordan kan Norge skalere opp tilbudet til flyktninger på kort varsel?
Private i velferdenVelferdstjenester
Eirik Løkke

Kan vi ha tillit til næringslivet?

Burde ikke den innsatsen private bedrifter har gjort og fremdeles gjør under pandemien, anspore til mer åpenhet og tillit, fremfor ekstrem mistillit og profitør-beskyldninger?
Private i velferdenNæringslivVelferdstjenesterNæringspolitikk
Velferdsstaten
Hege Moen

Garantiinntekt – En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garantiinntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. En garantiinntekt vil forenkle systemet og bidra til at mennesker som trenger det, vil få lettere tilgang til hjelp. 
VelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Velferdsdebatten som sporet av

"Debatten om velferdsprofitørene kan derfor føre til at vi er på god vei inn i et todelt helsevesen, og det var kanskje ikke meningen."
Uncategorized
Kristin Clemet

Velferdsinnovatørene

Forbud mot å ta ut profitt fra velferdstjenester kan føre til mindre innovasjon og mindre effektiv drift. Kristin Clemet i Aftenposten:
Private i velferdenØkonomi
Lars Kolbeinstveit

Den vanskelige profitten

"At vi kan opprettholde omfattende og bærekraftige velferdstjenester uten private aktører er høyst tvilsomt", skriver Lars Kolbeinstveit.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private barnehager leverer

"Det offentlige sparer to milliarder kroner hvert år på at de private barnehagene driver mer effektivt – penger som kan brukes til andre velferdsformål".
Uncategorized
Kristin Clemet

Fagforbundet og de private

"Hvis det blir forbudt å få avkastning på kapitalen, har man i virkeligheten forbudt kommersiell virksomhet, og da blir spørsmålet: Skal det gjelde alle private virksomheter som selger tjenester og produkter til det offentlige, eller bare noen?"
Uncategorized
Kristin Clemet

Den norske modellen er avhengig av private velferdstilbydere

"I Norge har vi lang tradisjon for et godt samspill mellom offentlig og privat sektor i løsningen av viktige velferdsoppgaver. Det har tjent oss godt, så slik bør det fortsatt være."
Uncategorized
Kristin Clemet

Velferd: Lavmål fra Marsdal

"At virksomheten går med overskudd, eller at det tas ut utbytte, er ikke i seg selv et argument mot privat drift", skriver Kristin Clemet.
Uncategorized
Kristin Clemet

Velferdssektoren trenger private

Selvsagt skjer det verdiskaping også i offentlig sektor. Poenget er bare at uten god produktivitetsvekst i privat sektor vil mulighetene til å finansiere en stor offentlig sektor, slik samtlige partier i Norge ønsker seg, være svært begrenset.
Uncategorized
Kristin Clemet

Magnus Marsdal misforstår og villeder om velferdsprofitt

"Å kalle utbytte et «kommersielt sugerør ned i fellesskapets velferdskasse» er like meningsløst og dumt som å kalle den lønnen offentlig ansatte får, for et «sugerør i fellesskapets velferdskasse»."
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Barnehager: Å tøyle et udyr

"Den politiske logikken er slik at hver gang det oppstår et avvik eller man ser en mulig markedssvikt blant private aktører, så ønsker noen å avvikle det private tilbudet. Når det oppstår feil eller man ser svakheter i det offentlige tjenestetilbudet, er det imidlertid ingen som går ut og mener at man heller burde overlate tjenestene til det private markedet."
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Velferdsdebatten trenger kunnskap, ikke anekdoter

"Private aktører i velferden bør kunne tjene penger, men etter 18 år er det på tide med en ny utredning om konkurransen," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ideelle har verdi og egenart

«Politikerne kan skape bedre rammer for ideelle aktører, uten å måtte utlyse egne konkurranser kun for dem», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan øke både kapasiteten og kvaliteten i velferden

"Det er både rom for, og behov for, konkurranse og private aktører," svarer Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Steinar JuelHaakon Riekeles

Arbeidet er grunnlaget for velferden

Sysselsettingsnivået i Norge er relativt høyt. Det er verken grunnlag for å rope krise, eller hvile seg på laurbærene. Steinar Juel og Haakon Riekeles i VG.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer eller mindre velferd med private?

"Fri konkurranse i godt regulerte markeder har vist seg å være en god løsning for mange samfunnsområder. Det ingen er grunn til at det ikke skulle fungere bare fordi tjenesten som leveres er velferd," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvem får lov til å yte velferdstjenester etter valget?

"Senterpartiets dreining mot venstre kan få viktige, realpolitiske utslag," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regulert velferd – eller konkurranse?

Ulike tjenester må vurderes ulikt, men det er langt fra sikkert at alt blir bra bare man utelater private aktører. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører sentrale for velferdsvekst

"Private aktører, markedsøkonomi og konkurranse har vært sentrale for den enestående velstandsveksten vi har sett i verden de siste hundreårene," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Kristin Clemet

Velferdsinnovasjon er mulig

"De aller fleste mennesker drives av et ønske om å gjøre noe godt, og å gjøre det bedre enn de gjorde det før. Det gjelder også de private velferdsinnovatørene."
Innovasjon og entreprenørskapVelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd

"Resultatet av et profittforbud kan fort bli mindre velferd. Da kan SVs prinsipper bli kostbare," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Uncategorized

Temaside: Civita om private aktører i velferden

På denne siden har vi samlet noe av det ansatte i Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud BekkelundKristin Clemet

Kamp mot stråmenn, Innset

"Vi mener at det i velferdstjenester som barnehager og sykehjem bør være større rom for valgfrihet for enkeltmennesket," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund og Kristin Clemet.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Svar til Rødt

"Det viktige spørsmålet er hvordan vi bruker skattepengene best mulig for å oppnå våre felles mål. Om tjenestene alltid blir best når de leveres av det offentlige, er det selvsagt ingen grunn til å introdusere konkurranse. Men jeg mener det finnes en rekke eksempler på at det motsatte er tilfellet," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Kristin Clemet

Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis.

De som mener det er galt å tjene penger på andres behov, tar etter min mening feil. I velfungerende markeder finnes det i bunn og grunn ingen andre måter å tjene penger på. Og det skal vi være glade for. Kristin Clemet i Morgenbladet:
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Venstresidens kjepphester

"Fritt valg av hjemmetjenester koster ikke kommunen mer. Det er svært vanskelig å se at det har andre, negative virkninger. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor SV, Rødt og Ap vil nekte bestemor å bestemme hvem som skal komme inn i hennes kjøkken," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Kristin Clemet

Private sikrer produktiviteten

"Med de rette betingelsene kan private innslag bidra til økt produktivitet i både offentlig og privat velferdsproduksjon." Kristin Clemet i Dagsavisen:
Uncategorized
Mathilde Fasting

Kampen om velferden

"Fire nye bøker om velferd og velferdspolitikk ønsker å diskutere kvalitet, hva som er gode velferdstjenester og å avdekke kritikkverdige forhold. Men ved å redusere god velferd til et spørsmål om lønn, bemanningskrav og pensjoner satt opp mot profitt i privat velferd, bidrar dessverre ikke bøkene til en konstruktiv debatt, men til å sementere skyttergravene. Mathilde Fasting i Prosa:
Uncategorized
Kristin Clemet

Ny, rød velferdspolitikk

"Det at det nye byrådet forlater det universelle prinsippet i velferdspolitikken, og i stedet satser på en mer differensiert velferdspolitikk, kan åpne for en viktig og interessant debatt om fremtidens velferd." Kristin Clemet i Dagsavisen:
Uncategorized
Kristin Clemet

Mennesker – og mange milliarder

"De siste ti årene har norske politikere brukt enormt mye penger. Det er ikke bærekraftig." Kristin Clemet i Vårt Land:
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Hvem har ansvaret for de eldre når Den kulturelle spaserstokken avvikles?

"Likevel handler ikke dette bare om økonomi. Det handler også om hvordan vi behandler våre eldre. Hvem tar ansvar? Det offentlige eller pårørende og sivilsamfunnet? Hvis ikke familien og sivilsamfunnet tar sin del av ansvaret, får vi et fattig og kaldt samfunn," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Modig av Skogen Lund

"Det er modig av Skogen Lund å foreslå en reduksjon i et velferdsgode, og jeg følger hennes argumentasjon langt på vei. Skogen Lund har rett i at lang permisjon bidrar til mindre likestilling. Problemet er at permisjon ikke bare handler om likestilling, men også om hvem som skal ta seg av barnet," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Uncategorized