Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Flickr.com/Photo:Richter Frank-Jurgen, endret 150223
Kristin Clemet

Pressens reaksjoner på intervjuet med prinsesse Märtha Louise er helt ute av proporsjoner

Vi vet at det er mye prinsessen kunne gjort annerledes. Men er det noe pressen kunne gjort annerledes?
Media
Kristin Clemet

Nei, jeg mener ikke det

Jeg har ikke uttalt meg om at vi trenger flere næringslivsaviser.
Media
Fotball, sportsvasking, media, kamera, fotballstadion
Henrik Lerstøl Bjørøen

Mediene bør være klar over at de selv bidrar til sportsvasking

Ved å kringkaste fotball-VM i Qatar legitimerer mediene et autoritært regime og dets menneskerettighetsbrudd.
Politikk og samfunnMenneskerettigheterDemokrati og rettigheterMedia
atom krig
Bård Larsen

En hvalross og kampen for tilværelsen

Nyhetsstrømmen i noen av de store mediene, inkludert NRK, fremstår som et lite svik mot de som kjemper med livet som innsats for demokratienes fremtid i Vesten.
Politikk og samfunnInternasjonaltMedia
Kristin Clemet

Tause medieledere

Media etterlyser ofte næringslivsledere og -eiere i samfunnsdebatten, men flere av medielederne selv forholder seg skuffende tause i offentligheten.
Politikk og samfunnMedia
Aviser, PC, journalistikk, skrive
Skjalg Stokke Hougen

Diskrimineringsrapport om Oslo kommune: Det virker som om mediene ikke leser forskningen de gjengir

Det store problemet er ikke forskningsrapporten i seg selv. Det er gjengivelsen av funnene som er problematisk.
ForskningMedia
media, presse, aviser
Guy Kiddey

Norsk presse er preget av konsensus. Det gjør både politikk og samfunn svakere.

Journalistikken bør få både intervjuobjekter og lesere til å vri seg.
Politikk og samfunnMedia
avis media
Kristin Clemet

Mediekritikk er ikke illiberalt. Det er sunt.

Magnus Vanebo, som er spaltist i Subjekt, tar store ord i bruk når han i et innlegg i Subjekt 19. mars kritiserer min kollega Bård Larsen, Civita og det han kaller «mobben på Twitter».
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia
journalist
Kristin Clemet

Venstredreining?

Når mine kolleger og jeg har skrevet om journalisters holdninger og stemmegivning, er det basert på de årlige undersøkelsene som Nordiske Mediedager får gjennomført.
Media
Kristin Clemet

Sørgelig fravær av selvkritikk

"Kulturen for åpen og levende mediekritisk debatt blant mediene selv er og blir et sorgens kapittel i Norge", skriver Kristin Clemet.
Politikk og samfunnMedia
journalist
Kristin Clemet

Venstrevridde journalister

Norske journalister blir stadig mer venstrevridde. Hva gjør det med journalistikken?
Politikk og samfunnMedia
Bård Larsen

Latskap, konfliktjag og moraliseringsfrykt – pressens utfordring og mulighet

Mediene bør være mer opptatt av å være til stede, undersøke og ikke så mye av konflikt, skriver Bård Larsen.
Politikk og samfunnMedia

Har høyresiden grunn til å klage over mediene?

Er norske medier venstrevridd? Hvordan dekkes norsk politikk i mediene? Gjester i denne episoden av Liberal halvtime er Kjetil Løset, kommunikasjonssjef i Frp og Cato Husabø Fossen, pressesjef i Høyre.
Politikk og samfunnMedia

Civita-samtalen: Har høyresiden grunn til å klage over mediene?

Gjester i denne episoden av Civita-samtalen er Kjetil Løset, kommunikasjonssjef i Frp og Cato Husabø Fossen, pressesjef i Høyre. 
Politikk og samfunnMedia
Kristin Clemet

Svakt om NRK fra Manifest

"Det kunne vært interessant å diskutere journalistikkens og NRKs utfordringer, blant annet knyttet til politisk balanse, men Manifests rapport er dessverre ikke et godt grunnlag for å gjøre det."
Politikk og samfunnMedia

Podcast: Norsk offentlig ordskifte sett fra debattredaksjonen i VG

Hvordan står det til med debattklimaet i Norge? Hvem er det som slipper til i det norske ordskiftet? Og hvordan kan mediene ivareta kvaliteten på den offentlige debatten i en tid der hvem som helst kan formidle på sosiale medier? Ukens gjest i Civitasamtalen er Hans Petter Sjøli.
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia
Jan Erik Grindheim

Kan vi stole på journalistene?

Norske journalister er politisk sett langt mer radikale enn velgerne. Det kan bli en demokratisk utfordring i den kommende valgkampen, skriver Jan Erik Grindheim.
Politikk og samfunnMedia
Jan Erik Grindheim

Norske journalister går stadig mer til venstre – hva betyr det for den politiske journalistikken?

Hvordan skal vi forholde oss til at de politiske preferansene til norske journalister ser ut til å være langt mer i favør av partiene på venstresiden enn høyresiden? Kan vi stole på at journalistene refererer og kommenterer politikken så objektivt som mulig?
Politikk og samfunnMedia
Mathilde Fasting

Trine Eilertsen om debattklima, ytringsfrihet og redigerte mediers fremtid

Hvordan er vilkårene for den frie debatten i Norge, og hva skal den nye ytringsfrihetskommisjonen gjøre? Hva vil Trine Eilertsen med Aftenposten fremover, og hva skjer med redigerte medier? Og hvem skal egentlig ha pressestøtte?
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia
Jan Erik Grindheim

Kan vi stole på journa­listene?

Det er kanskje ikke så rart at tilliten til pressen varierer mellom høyre- og venstresiden i velgerskaren?
Politikk og samfunnMedia
Eirik Løkke

Hvordan bekjempe falske nyheter?

Hvor utbredt er problemet med falske nyheter? Og hvordan skal vi forstå fenomenet? Hva kan vi gjøre for å beskytte oss mot falske nyheter? Ukens gjest er Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania.
Politikk og samfunnMedia
Kristin Clemet

Knut Olav Åmås og samfunnsdebatten

"Knut Olav Åmås fortjener ros for den positive utviklingen han bidro til i Aftenposten, og som syntes å forplante seg til andre aviser."
Politikk og samfunnMedia
Torstein Ulserød

Når en god sak drives for langt

"#metoo er et eksempel på en progressiv bevegelse som har bidratt til positive samfunnsendringer. Men #metoo er samtidig et eksempel på en progressiv bevegelse som ble drevet for langt, sett med liberale øyne."
Politikk og samfunnMedia

Medienes dekning av Metoo: Gikk de for langt?

Civita inviterte til frokostmøte i forbindelse med at den svenske journalisten Fredrik Virtanen gir ut bok om voldtektsanklagene mot ham i svenske medier høsten 2017.
Politikk og samfunnMedia

Kan vi stole på mediene?

Politikk og samfunnMedia
Kristin Clemet

Presselosjen

"Jeg ønsker meg et program der mediesjefene selv setter søkelyset på mediene og kritiserer seg selv og hverandre." Kristin Clemet i Aftenposten.
Politikk og samfunnMedia
Torstein Ulserød

Liksom-debatten om innvandringspolitikken

Nok en gang har vi fått en runde med innvandringsdebatt som ikke egentlig handler om innvandringspolitikk i det hele tatt. Man sitter mer og mer med følelsen av at innvandringsfeltet nærmest bare fungerer som en arena der mediene og politikerne sammen setter opp det samme teaterstykket i litt ulike varianter gang etter gang.
Ideer
Geir Salvesen

Mediene sett fra innsiden: Fra overflod til krise.

Mediene, både i Norge og i resten av verden, har de siste årene gjennomgått fundamentale endringer i brukermønsteret. Forretningsmodellene har sviktet, avisenes papiropplag har stupt. Journalister blir sagt opp. Dette notatet, skrevet av Geir Salvesen, gir en gjennomgang av noe av det som skjedde de siste tiårene, sett fra innsiden av norsk presse, før det snudde og mens det snudde. 
Politikk og samfunnMedia
Torstein Ulserød

Om hysteriet på høyresiden

"Mediene behandler det venstreradikale partiet Rødt med en letthet vi aldri ville ha sett hvis det dreide seg om et høyreradikalt part." Torstein Ulserød i Dagbladet:
Demokrati og rettigheter
Nikolai Hegertun

Stopp pressen!

"Der man før anså oppmerksomhet som en nødvendig forutsetning for å skape en endring i samfunnet, er mange nå fornøyd med å ha posert på Dagsnytt 18," skriver Nikolai Hegertun hos Minerva.
Demokrati og rettigheter

Hva slags NRK skal vi ha i fremtiden?

Trenger vi fremdeles NRK? Hvordan skal i så fall NRK finansieres – og hva skal være NRKs oppgaver? Er NRK Ytring og Yr.no viktige for kjerneoppdraget til NRK – eller er det aktiviteter som bidrar til å utkonkurrere de private medietilbudene? Bør NRK fortsatt være størst, eller er det bedre at NRK konsentrerer seg om det viktigste? Se live streaming fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

NRKs fremtid

"Grande er uenig med mine kolleger, Eirik Vatnøy og Kristian Meisingset, som har skrevet notatet - og med meg, som skrev et innlegg om NRKs fremtid i Dagsavisen 3. april. Men fremfor å fremme alternative argumenter, slik at vi kan få en god diskusjon om NRK, velger Grande å konstruere stråmenn og mistenkeliggjøre motiver," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheter
Eirik VatnøyKristian Meisingset

Nr.7 2014: Liberal mediepolitikk i et endret mediemarked

Mediene er inne en tid med store omveltninger. Mediepolitikken har vært delvis vellykket. Like fullt er politikkens grunnpilarer utformet for et annet mediemarked i en annen tid og bør derfor oppdateres. Dette notatet antyder noen mindre endringer i politikken. Først og fremst må man klargjøre hvilken funksjon de ulike virkemidlene har og justere dem slik at de ikke hemmer utviklingen, men legger til rette for den.
Politikk og samfunnMedia

Røde norske journalister

"Flertallet av norske journalister sympatiserer med den politiske venstresiden," skriver Eirik Løkke hos Minerva: "Diskusjonen dreier seg stort sett om behovet for langsiktige reformer, aldri forslag om kortsiktige kutt. Nettopp derfor vil jeg hevde at venstresiden langt på vei har lykkes med å få problemformuleringsprivilegiet, hvor et av problemene alltid later til å være at det mangler penger."
Ideer