Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Fukuyama og det postliberale

Den røde tråden som går gjennom Francis Fukuyamas tanker om politisk orden, er mer konservativ enn liberal.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Eirik Løkke

Er fremtiden konservativ?

IdeerKonservatisme
Europeisk flagg og kirke, krisendemokrati og konservatisme
Skjalg Stokke Hougen

Konservative og kristendemokratiske partier i Europa

Konservative og kristendemokratiske partier har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av det Europa vi kjenner i dag. Men hva slags partier er dette? Og hvilke fellestrekk deler de?
KonservatismeKristendemokratiEU og EØS
Bård Larsen

Høyresiden som gikk fra forstanden

Det er vanskelig å begripe at tungt beleste, kultursensitive, verdikonservative mennesker med trykk på etos og dannelse kan omfavne de mest vulgære og banale politiske krefter som er å oppspore.
IdeerKonservatismeDemokrati og rettigheterPopulisme
Lars Kolbeinstveit

Jeg savner en intellektuelt nysgjerrig Rune Slagstad

"Norsk styringskunst har vist seg på sitt beste når samfunnsøkonomiske sammenhenger har blitt hensyntatt samtidig som politisk ledelse har forankret dette hos velgerne", skriver Lars Kolbeinstveit.
IdeerKonservatismeLiberalismeNorsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Alle er konservative

Det kan virke rart at en fra liberale Civita hevder at alle er konservative. Men mitt poeng er spissformulert. Og dessuten er det viktig å huske at norsk konservatisme alltid har vært liberal. En viktig grunn til å tenke konservativt er at det er ved å reformere sakte, og ved å ta hensyn til norsk særegenhet, at vi best bevarer et liberalt og åpent samfunn.  
IdeerKonservatisme

Både Erna Solberg, Donald Trump og Gene Simmons i Kiss kaller seg konservative. Hva er det som forener dem?

Se video fra Civitakveld og bokbad med Torbjørn Røe Isaksen, Erik Lunde og Ola Borten Moe. Møtet ble ledet av Kristin Clemet.
IdeerKonservatismeAndre ideologier

How Donald Trump destroyed the conservative movement

Hør ny episode av Liberal halvtime med Charles Murray, W. H. Brady Scholar at the American Enterprise Institute, i samtale med Eirik Løkke, om konservatismens fremtid etter Trump.
KonservatismeUSA
Bård Larsen

Liberal kompleksitet

Vi i Civita er ikke alltid enige om alt, noe som åpenbart er et sunnhetstegn for en tankesmie. For å illustrere dette skal jeg kjekle litt med min kollega Lars Kolbeinstveit og hans innlegg Liberal intoleranse i Minerva forleden dag, skriver Bård Larsen.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Hegel 250 år

Hegels filosofi peker på motsetninger og at vi må ta hensyn til disse, hvis vi skal få økt innsikt. Sannheten er helheten, som Hegel sa, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerKonservatismeLiberalismePolitisk filosofi

Civitasamtalen: Henrik Syse om konservatisme

Se ny episode av Civitasamtalen med Henrik Syse om konservatisme.
IdeerKonservatisme

Henrik Syse om konservatisme

Hva vil det si å være konservativ? Hør ny episode av Liberalhalvtime med Henrik Syse om konservatisme.
IdeerKonservatisme
Lars Kolbeinstveit

Liberalisme på speed

At noen har forstokkede holdninger tilsier heller ikke at all liberalisering er uproblematisk. Lars Kolbeinstveit i Minerva.
KonservatismeLiberalismeBioteknologi
Mathilde Fasting

Torbjørn Røe Isaksen om konservatisme i en brytningstid

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen setter koronakrisen inn i et større politisk bilde og forteller hvordan han som en konservativ tenker vurderer konsekvensene på kort og lang sikt.
KonservatismeAndre ideologier
Lars Kolbeinstveit

Konservatisme i Norden

"Moderate og liberale bør ta eierskap til konservatismen, og ikke overlate den til de på ytterste høyre fløy."
IdeerKonservatismeAndre ideologier
Eirik Løkke

Makten korrumperer – politiske innsikter fra Game of Thrones

"Til tross for at GoT byr på en rekke innsikter fra den politiske filosofien, er serien klart konservativ i sin politiske formidling."
KonservatismePolitikk og samfunnKultur
Eirik Løkke

Bonusepisode: Jay Nordlinger on conservatism

Traditionally, conservatives has emphasized small government, low taxes and free trade. But is the old credo still valid, or has Donald Trump reshaped the meaning of conservatism in the US? What happened to the party of Ronald Reagan? What will define the conservative movement in the 21st century?
IdeerKonservatismeAndre ideologier
Eirik Løkke

USA behøver et oppegående konservativt parti

"Tirsdagens mellomvalg i USA er et spørsmål om landets sjel", skriver Eirik Løkke i VG.
KonservatismeUSA

Pragmatisme

Pragmatisme er en politisk holdning primært basert på praktiske og materielle vurderinger, heller enn ideologiske, etiske, prinsipielle eller moralske premisser.
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier
Bård Larsen

Nazismens essens er revolusjonær konservatisme

"I den tiden vi er inne i, er det verdt å minne om at det forrige århundrets viktigste konflikt ikke sto mellom sosialisme eller kapitalisme, men mellom demokrati og tyranni. I denne kampen har demokrater og autoritære vært broderlig fordelt mellom ismene." Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheterNazisme og fascisme
Lars Peder Nordbakken

Replikk til Toje

"Dessverre svarer ikke Toje på de konkrete spørsmålene jeg reiste om hvilke idealister han hadde i tankene, som har rotet ting til for Vesten, og hvorfor han selv systematisk bruker merkelappen «liberal» om de som har rotet det til", skriver Lars Peder Nordbakken.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Hva skal til for å redde det liberale samfunn? Kritikk av Toje og Vanebo.

Når en gåtefull nasjonalkonservatisme konkurrerer med en tilbakeskuende liberalisme, ender vi med full forvirring og et skritt tilbake.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Bård Larsen

Trumpismen har fått frem det verste på høyresiden

"Det er først og fremst som en konservativ Frum er interessant. Ikke minst når han nærmer seg det konservative sviket fra en moralsk posisjon," skriver Bård Larsen om ny bok.
DemokratiKonservatismeUSA
Lars Kolbeinstveit

Filosofen: Individualisme og konservatisme

At individet kan bli utsatt for misbruk av autoritet i det sivile samfunn er det liten tvil om. Men det legitimerer ikke nødvendigvis statlig overstyring, skriver Lars Kolbeistveit.
KonservatismePolitikk og samfunnSivilsamfunnet

Reaksjonær

Begrepet reaksjonær henspeiler på at man er bakstreversk og vil oppheve nye eller moderne ordninger og tilbakeføre dem til en opprinnelig/tidligere form.
IdeerKonservatismeAndre ideologier

Konservatisme

Konservatismen omtales som anti-ideologisk eller som en ikke-ideologisk ideologi. Konservative vektlegger samfunnet slik det er og vil vektlegge at menneskers fornuft og rasjonalitet er begrenset.
IdeerKonservatismePolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Kolbeinstveit

Konservatismen må være antipaternalistisk

"I et åpent samfunn er en helsepolitikk som henfaller til propaganda – i tillegg til å være uetisk – uhensiktsmessig," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Konservatisme
Kristin Clemet

En liberal konservativ

For Lars Roar Langslet var det ingen motsetning mellom klassisk konservatisme og en åpen markedsøkonomi, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Filosofi uten økonomisk innsikt

"Når Skirbekk er hard mot andre og snakker om akademisk kvalitet, og behovet for høye vitenskaplige krav og bredde i faglige perspektiver, bør han være minst like kravstor til seg selv. "Krise og medansvar" viser at Skirbekk ikke helt evner dette på alle områder, siden han ikke bryner seg nok på andre perspektiver på økonomi," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Ideer
Paul Joakim Sandøy

Konservative Støre

"Er Jonas Gahr Støre konservativ? Kanskje. Og i hvert fall når han er på sitt beste," skriver Paul Joakim Sandøy hos Minerva.
Ideer
Terje Osmundsen

Radikal konservatisme?

Et intellektuelt portrett kaster nytt lys over Edmund Burke, konservatismens far. Har vi misforstått ham? Fagrådsmedlem i Civita, Terje Osmundsen, skriver i Morgenbladet.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Konservatisme og liberalisme – en brevveksling

Mangler liberalismen en forståelse av fellesskap? Er konservatismens grunnprinsipp at endringer skal gå sakte? Filosof Lars Gauden-Kolbeinstveit og jurist Ove Vanebo brevveksler hos Minerva om likheter og spenninger i liberalismen og konservatismen.
Ideer
Mathilde Fasting

Det pessimistiske perspektivet

"Å balansere ulike hensyn i en foranderlig verden er det viktigste i konservatismen. Med en liberal grunnholdning kan Nils August Andresen og jeg begge kunne kalle oss liberalkonservative. Derfor vil ingen av oss slutte oss til de siste ukenes "dommedagsprofetier"," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
Ideer
Kristian Meisingset

Konservativ NRK-kritikk

"Per Edgar Kokkvold skrev nylig at konservative ikke bør kritisere NRK. Det kan føre til mer «av det kommersielle» og mindre «norsk kvalitetsjournalistikk». Men konservative bør være opptatt av maktfordeling, og konservative bør ønske å forandre NRK for å bevare NRKs kjerneverdier: uavhengig journalistikk og opplysning," skriver Kristian Meisingset i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter