Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
utdanning
Mats Kirkebirkeland

Dansk høyere utdanning oversubsidieres. Det samme gjelder for norsk høyere utdanning.

Mitt forslag er å innføre en moderat egenandel eller studieavgift for å motvirke dette. Dette er også ett av flere forslag i Cepos-notatet.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

«Unge» ordinære studenter bør vike for «eldre» studenter

Om stadig flere av oss skal studere, også i voksen alder, trenger vi en ny måte å tenke finansiering på.
Høyere utdanningØkonomiUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

«Sentraliserings-spøkelset»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV gikk til valg på et mer desentralisert høyere utdanningssystem. Men har det være en sentralisering innen høyere utdanning i Norge de siste årene?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Eirik Løkke

Hvem er det som får jobb på universitetene?

Universitetene er en sentral premissleverandør for offentlig debatt og politikk. Men hvilke personer er det som ansettes, og hvilke kriterier er det som avgjør konkurransen om faste ansettelser?
Utdanning og forskning

Utfordringer og muligheter for norske universiteter

Hvilken rolle skal universitetene fylle i det norske samfunnet? Er det for mange som tar høyere utdanning? Og er utdanningstilbudene gode nok? Bør universitetene satse på bredde eller elite innen forskningen? Gjest i denne podcastepisoden er Dag Rune Olsen, rektor for UiT og tidligere rektor for UiB.
ForskningUtdanning og forskning
Gard Løken Frøvoll

Ja til valg­mu­lig­heter i studie­støtten

Studentene står neppe fremst i køen for nye store bevilgninger. Politikerne og studentene selv bør derfor gå inn for muligheten for økt lån.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Jan Erik Grindheim

På tide å gjenreise læreboka?

Jan Erik Grindheim i Dag og Tid.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Torkel BrekkeHenrik Stokken

Metode – humanioras egentlige krise?

Forståelse av metode er av stor betydning for at studenter skal forstå hvordan kunnskap i et fag dannes. Målet med dette notatet er å undersøke om studenter på bachelorgrader i humanistiske fag får for lite undervisning i metode.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Kristin Clemet

På tide å nyansere kritikken av NHH

"Jeg vet at mange av dem som har kritisert NHH, har tatt forbehold. Men inntrykket mange sitter igjen med, er nok veldig negativt. Jeg håper derfor at både nåværende og tidligere studenter kan bidra til at NHH igjen får et bedre rykte, og til at et godt rykte er fortjent", skriver Kristin Clemet.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Studentane bør betala for seg

"Det er i handverkaren og samfunnet si interesse at fellesskapen framleis i høg grad finansierer studium, men det er rimeleg at studentane betalar ein skjerv sjølv òg." Lars Kolbeinstveit i Dag og tid.
Uncategorized
Lars Kolbeinstveit

Skattefinansiert intellektuell latskap

"Universitetet er ingen pølsefabrikk – studentene skal dannes der, men det er ikke nødvendigvis dannende å få noe gratis," skriver Lars Kolbeinstveit.
Uncategorized
Mats Kirkebirkeland

Om mastersyke og studieavgift

"Det er viktig å minne om at det ikke er gratisprinsippet som sikrer lik rett til utdanning, men Lånekassens mulighet til å dekke levekostnader under utdanning, uavhengig av sosioøkonomisk status," skriver Mats Kirkebirkeland.
Uncategorized
Mats Kirkebirkeland

Studieavgift bør innføres i Norge

"Mange ser på gratis høyere utdanning som et av de bærende elementene i arbeidet med å oppnå sosial mobilitet i samfunnet. Likevel går høyere utdanning - stort sett - i arv i Norge," skriver Mats Kirkebirkeland.
Uncategorized
Mats Kirkebirkeland

En moderat studieavgift kan øke verdien av høyere utdanning i Norge

En studieavgift vil bidra til en mer retterdig fordeling av verdien av høyere utdanning som et privat og offentlig gode, i favør av det siste, og spesielt ettersom de som nyter mest av gratisprinsippet, i all hovedsak er personer med god sosioøkonomisk bakgrunn.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Hva er verdien av en mastergrad?

Har vi en mastersyke i det norske samfunnet i dag? Mats Kirkebirkeland svarer Trine Eilertsen i Aftenposten.
Uncategorized
Mats Kirkebirkeland

Hvorfor venstresiden bør støtte studieavgift

Egenandeler ved norske utdanningsinstitusjoner vil være en indirekte skatt på samfunnets mest privilegerte og ressurssterke. Burde i så fall forslaget om en moderat studieavgift egentlig komme fra venstresiden?
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Ingenting er gratis

Litt overrasket av at DN ikke er mer villig til å drøfte egenandeler. Ingenting er gratis, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i sitt svarinnlegg i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Debatten om studieavgift: Mer aktivistisk enn akademisk

"Moderate egenandeler står ikke i et nødvendig motsetningsforhold til idealer om studentenes læring og dannelse ved høyskolene og universitetene," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Utdanning bør koste noe

"Høyere utdanning er både et privat og offentlig gode. Økonomiske incentiver, som en moderat egenandel, bør få virke også på dette området," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Uncategorized
Mats Kirkebirkeland

En subsidiert rød løper til de mest privilegerte

"Gratis høyere utdanning er først og fremst en subsidie av et individuelt gode til de mest privilegerte," skriver Mats Kirkebirkeland hos Minerva.
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Utdanning er et gode for samfunnet og den enkelte

Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Utdanning er så attraktivt at det bør koste noe

"Riktig utformet kan studieavgifter øke kvaliteten i høyere utdanning og sikre sosial mobilitet." Lars Gauden- Kolbeinstveit i Aftenposten.
AvgifterHøyere utdanningVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraftUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Nr. 16 2016: Egenandeler i høyere utdanning

I dette notat drøftes forutsetningene for gratisprinsippet i høyere utdanning og hvorvidt det er sannsynlig eller riktig at dette prinsippet er helt avgjørende for lik rett til utdanning og sosial mobilitet, og dessuten drøftes konsekvensene av gratisprinsippet for kvalitet i høyere utdanning.
AvgifterHøyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Studieavgift kan gi høyere kvalitet

Studieavgift kan gi høyere kvalitet på norske studier. Mats A. Kirkebirkeland i Nettavisen Khrono.
Demokrati og rettigheter
Therese Thomassen

Kvalitet i norsk høyere utdanning

Se video fra frokostmøtet med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, leder av Norsk studentorganisasjon, Therese Eia Lerøen og ny leder i Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Menighetsfakultetet, Vidar L. Haanes.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Torkel Brekke

Nr. 3 2016: Kvalitet i undervisning ved universiteter og høyskoler

Notatet argumenterer for at norsk høyere utdanning må bli bedre på tre områder: integrasjon av studenter sosialt og akademisk, deltagelse av studenter i forskning, og personlig kontakt mellom student og lærer.
ForskningHøyere utdanningUtdanning og forskning
Torkel Brekke

La studentene forske!

"Regjeringen bør sette høyere krav til forskningsdeltagende undervisning". Torkel Brekke i Forskerforum:
Uncategorized

Vil ny struktur gi bedre kvalitet i høyere utdanning?

Denne våren legger Regjeringen frem stortingsmeldingen om strukturen i høyere utdanning. Men hvilken struktur trenger vi, og hvordan kommer vi dit? Hva skal til for å sikre kvaliteten og produktiviteten i høyere utdanning? Se live streaming fra frokostmøtet her!
Uncategorized

Hva skal vi med humanister?

Se video fra frokostmøtet tirsdag 4. november med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, professor og dekan ved det humanistiske fakultet ved UiO, Trine Syvertsen og adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer her!
Ideer

Hvordan styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning?

Se film fra frokostmøtet med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, leder av Norsk studentorganisasjon, Ola Magnussen Rydje, leder i Venstre, Trine Skei Grande, og professor ved Institutt for pedagogikk og forsker ved NIFU, Bjørn Stensaker.
Uncategorized

Hva er kvalitet i utdanningen?

Ove Vanebo, tidligere leder i FpU og nå rådgiver i Civita, skriver i Universitas: "Norsk høyere utdanningspolitikk er i veldig stor grad materialistisk orientert. Fra ungdomspolitikken husker jeg store debatter om stipendøkninger, forskningsstøtte og kritikk av «hvileskjær» i bevilgningene til høyere utdanning. Jeg kan knapt huske at temaet kvalitet var på dagsorden. Kanskje fordi vi vet for lite om emnet?"
Uncategorized

Utdanningsboblen vil sprekke

"En tredjedel av norske unge mellom 19 og 24 år er i høyere utdanning. Selv om dette kan være nyttig og berikende for den enkelte, har arbeidskraft en alternativ verdi. Det er nok av arbeidsplasser som må fylles. Dersom folk er ute av arbeidslivet i flere år, samtidig som de koster mye penger i form av offentlige studieplasser og støtteordninger, kan dette føre til kraftige samfunnsøkonomiske tap," skriver Ove Vanebo i Universitas.
Uncategorized

Kan man måle kvalitet i utdanning og forskning?

"I dag lanserte Civita - i samarbeid med Tekna, Nordea, NHO, Abelia, NCE Systems Engineering, Telenor og Aftenposten - studiekvalitet.no. På frokostmøtet i morges ble det i den forbindelse en engasjert debatt om kvalitet i høyere utdanning, om hva kvalitet er og om det kan måles. Hvorfor skal vi egentlig være opptatt av kvalitet i utdanning og i forskning?" Kristin Clemet besvarer på sin blogg spørsmålet med et foredrag fra 2003.
Uncategorized
Kai A. Olsen

Skal alle få forsøke seg?

I denne CIVITA-kronikken tar Olsen opp spørsmål om kvaliteten på høyre utdanning. Hvordan fremmer vi økt kvalitet i høyere utdanning? Kreves det for lite av studentene? Hva kan vi lære av utenlandske erfaringer og bør det være en rett – ”allmannarett” - for alle til høyere utdanning?
Høyere utdanningUtdanning og forskning