Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Hvordan skal vi forstå avhengighet?

Hva vil det si å være avhengig? Og hva kan vi være avhengig av? Hvilke implikasjoner har avhengighet for politikken?
Ideer

Liberal halvtime: Hvilke helseutfordringer bør bekymre oss?

For 100 år siden døde omkring 50 millioner mennesker som følge av spanskesyken. Hva er sannsynligheten for at en lignende sykdom kommer til å ramme igjen? Og hvor bekymret bør vi være for økende antibiotika-resistens, voksende vaksine-skepsis og muligheten for dødelig biologisk terrorisme? Og hva med Ebola? Har vi grunn til å være engstelige i møte med fremtiden? Gjest: Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet.
Politikk og samfunn
Torstein Ulserød

Listhaug er et merkelig valg som folkehelseminister

"Frp og Listhaug ønsker omtrent det motsatte av det regjeringen driver med på folkehelseområdet. Det vil si, Frp ønsker knapt noen folkehelsepolitikk overhodet." Torstein Ulserød i Aftenposten.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Konservatismen må være antipaternalistisk

"I et åpent samfunn er en helsepolitikk som henfaller til propaganda – i tillegg til å være uetisk – uhensiktsmessig," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Konservatisme

Finnes det en liberal folkehelsepolitikk?

Kan folkehelsepolitikken begrunnes med liberale argumenter, eller er den anti-liberal? Hvor langt bør staten gå i styre våre liv og bestemme hva som er godt for oss? Hvem skal bestemme hva som er normalt og hva som ikke er det? Og med hvilken begrunnelse skal staten styre folkehelsen i en bestemt retning?
IdeerLiberalismeVelferdsstaten
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 21 2016: Liberal folkehelsepolitikk

I dette notatet ser Lars Fr. H. Svendsen kritisk på folkehelsepolitikken.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Dulting

Teorien om libertariansk paternalisme, fremsatt i boken Nudge, har vært gjenstand for mye debatt i senere år, og er på nytt aktuell i forbindelse med Regjeringens nye melding om folkehelsen. Filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen, skrev i 2009 et notat om denne teorien. Dette notatet kan nå igjen være relevant for debatten om folkehelsen.
Ideer

HELSE: Retten til helse og lykke

VelferdsstatenPolitikk og samfunnVelferdstjenester