Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Feminisme

Feminisme er teorien om politisk, sosial og økonomisk likhet mellom kjønnene.
Politikk og samfunnAndre ideologierLikestilling og feminisme
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Utopiske ideer om likestilling

Høyresidens feminister har sluttet å bry seg om realiteter. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
Uncategorized

Grenser for likestilling?

Hvor langt kan man gå med politiske tiltak for å fremme likestilling? Trenger vi fortsatt egne fedrekvoter og kvotering av kvinner til styre- og maktposisjoner for å fremme et likestilt samfunn? Eller har statsfeminismen gått ut på dato? Trenger vi en mer liberal feminisme? Se video fra frokostmøtet her!
Ideer
Mathilde Fasting

Frivillig deltid?

Jenter jobber frivillig deltid, og de velger yrker der deltidsarbeid tilbys og er sosialt akseptert. Men hvor frivillig er det å jobbe deltid når tilbudet av heltidsstillinger er så lite?
Økonomi

Bytte pose mot sekk

Mathilde Fasting bidrar til likestillingsdebatten i Dagens Næringsliv: "Hvordan mor og far fordeler posen og sekken gjennom livet er deres valg. Hvis ikke arbeidsgiverne ser at kvinner er en stor ressurs også etter barnefødsler, er det uheldig, men å tvinge kvinner til å ta toppjobber eller menn til å være hjemme gjennom politiske vedtak er verre. Det finnes grenser for politikk, og i likestillingsdebatten er vi svært nærme den grensen."
Uncategorized
Victoria Wæthing

Nr. 3 2011: Liberal feminisme

Dette notatet ser nærmere på høyresidens feminisme og fokuserer mer på kvinner som individer, enn som del av en struktur. Valgfriheten for den enkelte kvinne, er grunnleggende.
IdeerDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Maria Ludvigsson

Like rettigheter er alltid rett!

Loven om å kvotere styrene i allmennaksjeselskapene har ført til en omfattende debatt om dette er den beste måten å fremme kvinners interesser på. For lite av debatten har vært prinsipiell. For mye av oppmerksomheten har vært konsentrert om de praktiske utfordringer ved reformen, som tid til å finne kandidater og andre overkommelige oppgaver.
IdeerLikestilling og feminisme

Feminism och liberalism

Demokrati og rettigheter